_

  • Măreşte caracterele
  • Dimensiune normală caractere
  • Micşorează caracterele
Home Proiecte
Weblinks

Proiecte

Imprimare PDF

Proiect finantat de Consiliul Judetean Hunedoara – 2012

COMUNICAT DE PRESA

11.07.2011

Seminar de închidere proiect – Diseminarea proeictului

 

Asociaţia  Non Profit ”Iancu de Hunedoara – PAEM” în parteneriat cu Municipiul Hunedoara implementează în perioada 03.08.2009 – 31.07.2011 proiectul ”Servicii integrate pentru inserţia şomerilor pe piaţa muncii din municipiul Hunedoara”, POSDRU/48/5.1/G/34152, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor actrive de ocupare“, Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare – „Investeşte în oameni!“.

Cu această ocazie vă invităm să participaţi în data de 21.07.2011 ora 10,00 la Seminarul de închidere proiect – Diseminarea proiectului care va avea loc la Sala de şedinţe de la Clubul Oamenilor de Afaceri din municipiul Hunedoara situat pe str. Castelului nr. 1-3. (Curtea exterioară a Castelului Corvinilor). Scopul seminarului este de a disemina rezultatele finale şi de a le prezenta comunităţii locale.

Finanţat pe o perioadă de 24 luni (03.08.2009-31.07.2011), cu valoarea totală eligibilă de 805.100 RON, proiectul a avut ca scop îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a unui loc de muncă prin oferirea de servicii integrate (informare si consiliere profesionala, medierea muncii) pentru un număr de 200 şomeri de lungă durată cu un procent de plasare de 15% (30 şomeri de lungă durată).

 

 

 

Pentru informaţii suplimentare:

Sorin Nicolae Muntean – Manager proiect

Tel/fax: 0254 718971

E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

COMUNICAT DE PRESA

01.07.2010

Seminar evaluare intermediara


Asociaţia Non Profit ”Iancu de Hunedoara – PAEM” în parteneriat cu Municipiul Hunedoara implementează în perioada 03.08.2009 – 31.07.2011 proiectul ”Servicii integrate pentru inserţia şomerilor pe piaţa muncii din municipiul Hunedoara”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 sub numărul POSDRU/48/5.1/G/34152. Cu această ocazie vă invităm în data de 21.07.2010 ora 11,00 la Seminarul de evaluare intermediară a proiectului care va avea loc la Sala de şedinţe din cadul Clubului Oamenilor de Afaceri din municipiul Hunedoara situat pe str. Castelului nr. 1-3. (Curtea exterioară a Castelului Corvinilor)

Scopul seminarului este de a analiza relevanţa, consistenţa, eficienţa şi eficacitatea implementării proiectului la jumătatea perioadei de implementare (prezentare rezultate realizate, evaluare activităţi, cheltuielile efectuate).

Finanţat pe o perioadă de 24 luni (03.08.2009-31.07.2011), cu valoarea totală eligibilă de 805.100 RON, proiectul are ca scop îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a unui loc de muncă prin oferirea de servicii integrate (informare si consiliere profesionala, medierea muncii) pentru un număr de 200 şomeri de lungă durată cu un procent de plasare de 15%.

Pentru informaţii suplimentare:

Sorin Nicolae Muntean – Manager proiect
Tel/fax: 0254 718971
E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Asociaţia Non Profit ”Iancu de Hunedoara - PAEM” în parteneriat cu Consiliul Local al Municipiului Hunedoara implementează în perioada 3 ianuarie 2008 – 31 decembrie 2008 proiectul ”Măsuri active pentru reintegrarea şomerilor pe piaţa forţei de muncă”.

Proiectul se adresează şomerilor de lungă durată: tineri şomeri (15-24 ani) după 6 luni de la intrarea în şomaj şi adulţi şomeri (25-64 ani) după o perioadă de peste 12 luni de la intrarea în şomaj.

Proiectul este finanţat de Uniunea Europeana şi Guvernul României prin programul Phare, Coeziune Economica si Sociala - Dezvoltarea Resurselor Umane - Masuri active pentru ocupare - Linia de buget Phare/2005/017-553.04.02 - Referinţa: 02, având un buget de 38.800 EURO din care contribuţia Consiliului Local Hunedoara este de 4.000 EURO.

 

Incluziunea socială a persoanelor de etnie romă

 

O prioritate a Consiliului Local al Municipiului Hunedoara şi Asociaţiei Non Profit Iancu de Hunedoara - PAEMConsiliul Local al Municipiului Hunedoara în parteneriat cu Asociaţia Non Profit ”Iancu de Hunedoara – PAEM” implementează în perioada 02.05.2008 – 30.04.2009 proiectul ”Incluziunea socială a tinerilor romi din municipiul Hunedoara”.

Proiectul se adresează unui grup ţintă specific, minoritatea Roma (persoane de etnie romă) ale căror calificări nu mai sunt cerute pe piaţa muncii, sau fără calificări, care au absolvit sau nu învăţământul obligatoriu sau liceal.

Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin programul PHARE 2006 - Coeziune Economica şi Socială - Dezvoltarea Resurselor Umane - Măsuri de incluziune socială - Linia de buget PHARE/2006/018-147.04.02 Referinţa: 01. având un buget de 56.695 EURO din care contribuţia Consiliului Local Hunedoara este de 6.000 EURO.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să contactaţi:

Asociaţia Non Profit Iancu de Hunedoara – PAEM
Str. Libertăţii nr. 26
Tel/Fax: 0254 718971
email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

 

Şomerii de lungă durată o prioritate în municipiul Hunedoara

 

Asociaţia Non Profit ”Iancu de Hunedoara – PAEM” în parteneriat cu Municipiul Hunedoara implementează în perioada 03.08.2009 – 31.07.2011 proiectul ”Servicii integrate pentru inserţia şomerilor pe piaţa muncii din municipiul Hunedoara”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 sub numărul POSDRU/48/5.1/G/34152.

Valoarea totală eligibilă este de 805.100 RON iar perioada de implementare este de 24 luni (03.08.2009-31.07.2011).

Obiectivul general al proiectului constă în facilitarea integrării pe piaţa muncii a şomerilor de lungă durată, susţinând ocuparea formală a forţei de muncă şi creşterea ratei de ocupare.

Obiectivul specific al proiectului constă în îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a unui loc de muncă prin oferirea de servicii integrate pentru un număr de 200 şomeri de lungă durată cu un procent de plasare de 15% (30 şomeri de lungă durată).


Activităţile principale ale proiectului sunt:

  • instruire în tehnici de căutare a unui loc de muncă;
  • informare cu privire la oferta şi oportunităţiile de formare profesională;
  • informare şi mediere privind oportunităţilede ocupare pe piaţa forţei de muncă;
  • sesiuni informative privind legislaţia muncii.

Prin acest proiect se doreşte dezvoltarea competenţele şomerilor de lungă durată, tineri şi adulţi, pentru inserţia pe piaţa muncii din municipiul Hunedoara, furnizându-le servicii de mediere, informare şi consiliere profesională.

 

Rolul şi responsabilităţi în proiect:


a) Municipiul Hunedoara prin aparatul de specialitate al primarului, participă la implementarea proiectului, participă la organizarea celor 3 seminarii de promovare şi va asigura, vizibilitatea proiectului prin intermediul revistei proprii „Curierul”, asigură cofinanţarea proiectului în cuantum de 11.300 lei, asigură spaţiile în care se desfăşoară activităţile proiectului.


b) Asociaţia Non Profit ''Iancu de Hunedoara - PAEM''
: implementează proiectul, coordonează şi monitorizează proiectul, asigură cofinanţarea proiectului în cuantum de 5.000 lei, asigură fluxul informaţional, este responsabil de realizarea tuturor activităţilor din proiect, elaborează rapoartele intermediare şi raportul final pe care le pune la dispoziţia partenerului şi Autorităţii Contractante, asigură managementul general şi financiar al proiectului.

Proiectul a fost propus într-un context în care, de aproape 3 ani, dinamica pieţei forţei de muncă din municipiul Hunedoara, a impus un parteneriat permanent între un ONG reprezentativ din municipiul Hunedoara şi administraţia publică locală, în colaborare cu alţi actori importanţi din domeniu ocupării forţei de muncă şi incluziunii sociale.

 

Pentru informaţii suplimentare:

Sorin Nicolae Muntean – Manager proiect
Tel/fax: 0254 718971
E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Adresa: Str. Libertăţii nr. 26, Hunedoara

 

COMUNICAT DE PRESA

 

16.10.2009

 

Şomerii de lungă durată o prioritate în municipiul Hunedoara

 

Asociaţia Non Profit ”Iancu de Hunedoara – PAEM” în parteneriat cu Municipiul Hunedoara implementează în perioada 03.08.2009 – 31.07.2011 proiectul ”Servicii integrate pentru inserţia şomerilor pe piaţa muncii din municipiul Hunedoara”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 sub numărul POSDRU/48/5.1/G/34152. Cu această ocazie vă invităm în data de 27.10.2009 ora 10,30 la Seminarul de promovare a proiectului care va avea loc la Galeria de Arte din municipiul Hunedoara.

Finanţat pe o perioadă de 24 luni (03.08.2009-31.07.2011), cu valoarea totală eligibilă de 805.100 RON, proiectul are ca scop îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a unui loc de muncă prin oferirea de servicii integrate pentru un număr de 200 şomeri de lungă durată cu un procent de plasare de 15% (30 şomeri de lungă durată).

”Prin acest proiect dorim să dezvoltăm competenţele şomerilor de lungă durată pentru inserţia pe piaţa muncii din municipiul Hunedoara, furnizându-le servicii de mediere, informare şi consiliere profesionala” a precizat Sorin Muntean, manager proiect.

Proiectul a fost propus într-un context în care dinamica pieţei forţei de muncă din municipiul Hunedoara, a impus un parteneriat permanent între un ONG reprezentativ din municipiul Hunedoara şi administraţia publică locală, în colaborare cu alţi actori importanţi din domeniu ocupării forţei de muncă şi incluziunii sociale.


Pentru informaţii suplimentare:

Sorin Nicolae Muntean – Manager proiect
Tel/fax: 0254 718971
E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Adresa: Str. Libertăţii nr. 26, Hunedoara